x
Acest site utilizeaza cookie-uri. Continuand navigarea pe site, sunteti de acord cu stocarea acestor informatii. OK

De ce am ales filosofia?

Suntem inspiraţi de acele curente de gândire care ne permit să propunem noi soluţii, capabile să genereze o reînnoire în viitor.

Filosofia, atunci când este practică, educă. Ne ajută să ne cunoaştem şi să evoluăm. A  fi filosof înseamnă să adopţi un mod de viaţă pus în slujba celor mai mari aspiraţii ale umanităţii.

Filosofia

Filosofia promovată de Noua Acropolă reprezintă, mai presus de toate, un mod de viaţă accesibil tuturor şi care constă în aplicarea învăţăturilor înţelepţilor din toate timpurile. Aplicarea cunoştinţelor formează o persoană mai bună, capabilă, astfel, să construiască o lume mai bună.

Experienţa filosofică constituie baza unui model de cultură activ şi participativ, care scoate în evidenţă calităţile fiecărei persoane, lărgeşte orizonturile minţii şi cultivă toate formele de exprimare ale spiritului.

Sentimentul de slujire a umanităţii ia forma unui angajament ferm faţă de societatea actuală şi faţă de viitor şi a unei determinări de a răspunde la marile întrebări cauzate de existenţa într-o lume plină de contradicţii şi de provocări.

Dacă filosofia - văzută ca o căutare a adevărului - reuşeşte să ne aducă mai aproape de esenţa lucrurilor, de cauza lor cea mai profundă, totul capătă un nou sens. Este important să ştim de ce acţionăm, pentru cine, şi ce dorim să realizăm.

Filosofia practică ajută omul să se accepte pe sine şi să lupte pentru a deveni ceea ce își doreşte să fie, îl învaţă să trăiască în armonie cu ceilalţi şi cu lumea.

Importanţa educaţiei

Oferim o educaţie alternativă şi umanistă completă, care dă posibilitatea fiinţei umane să confere o direcţie autentică propriei vieţi şi să aducă o contribuţie eficientă comunităţilor din care face parte.

Educaţia prin intermediul filosofiei reprezintă abordarea noastră inedită şi originală, care actualizează şi îmbogăţeşte calităţile potenţiale ale fiecărui individ.

Formele de învăţământ oferite în prezent sunt specializate şi, prin urmare, au o abordare parţială. În cadrul Noii Acropole, noi propunem o educaţie integrală, care combină şi unifică toate ramurile cunoaşterii.

A învăţa arta vieţii. Educaţia filosofică ne permite să descoperim sensul vieţii, cauzele şi scopurile sale. Acest tip de cunoaştere este întotdeauna benefică pentru fiinţa umană.

Activităţile noastre pedagogice au în vedere atât individul, cât şi societatea. Atunci când indivizii îşi lărgesc spectrul cunoaşterii, câştigă mai multă siguranţă şi încredere în sine, îşi dezvoltă capacitatea de a fi ei înşişi şi de a întâmpina dificultăţile vieţii cu seninătate.

Fiinţele umane care dobândesc siguranţa, claritatea viziunii şi încrederea în ele însele, pot să ofere aceste lucruri mai departe, societăţii.

PROPUNEM CĂUTAREA ÎNŢELEPCIUNII CA UN MOD DE VIAŢĂ CAPABIL SĂ CONFERE SENS EXISTENŢEI NOASTRE.