x
Acest site utilizeaza cookie-uri. Continuand navigarea pe site, sunteti de acord cu stocarea acestor informatii. OK

Programul de studii

Şcoala de Filosofie în manieră clasică

La baza activităţilor Noii Acropole se află Şcoala de Filosofie, pe care o înţelegem ca un mod de viaţă, o modalitate de acces la cunoaşterea spirituală şi la realizarea individuală şi colectivă.

Această Şcoală de Filosofie are un Program de studii comun pentru toate ţările, predat în etape succesive. Acesta oferă o versiune actualizată a cunoştinţelor tradiţionale din Orient şi Occident, care, conform umanismului clasic, presupune îmbinarea studiului comparat al ştiinţei, artelor, religiilor şi filosofiei.

Cursul introductiv de filosofie practică

Cursul de introducere în filosofie are ca scop împărtăşirea cunoştinţelor cu privire la marile şcoli de filosofie ale omenirii. Punând accentul pe aplicarea în practica vieţii a acestor învăţături, se urmăreşte introducerea unei abordări noi, care integrează gândirea orientală şi occidentală. Prezentând elemente esenţiale din toate civilizaţiile lumii, se promovează angajamentul social pentru timpurile în care trăim.

Introducere în studiul comparat al filosofiei orientale şi occidentale

 1. Filosofia naturală. Studiul artei de a trăi.
 2. Fiinţa umană şi Cosmosul. Cele şapte principii ale Naturii.
 3. Înţelepciunea Indiei antice. Bhagavad-Gita: trezirea conştiinţei şi lupta interioară.
 4. Învăţături din Tibet. Texte antice: „Glasul liniştii” şi „Cartea preceptelor de aur”.
 5. Filosofia budistă. Viaţa şi învăţăturile lui Buddha. Dhammapada.
 6. Înţelepciunea chineză. Confucius: etica, fundament al ordinii sociale. Lao Tze şi atingerea stării de armonie.
 7. Egipt. Idei despre viaţă şi despre viaţa de după moarte. Texte şi învăţături ale lui Ptahotep, Ani etc.
 8. Marii filosofi ai Greciei.
  Platon: Justiţie şi libertate. Mitul peşterii.
  Aristotel: Valorile etice şi căutarea fericirii.
 9. Roma, filosofia stoică.
  Epictet, Seneca, Marcus Aurelius. Cele trei trepte spre înţelepciune: frumuseţea, muzica şi filosofia.
 10. Fiinţa umană şi societatea. Factorii care promovează armonia socială.
 11. Fiinţa umană şi istoria. Vechimea omenirii. Ciclurile istorice. Tinereţea interioară. Putem schimba lumea?
 12. Exerciţii practice de psihologie. Atenţia, memoria, imaginaţia.

 

Cursuri avansate

 • PSIHOLOGIE. O sinteză a cunoştinţelor de psihologie, deţinute de civilizaţiile antice şi clasice, culese din spectrul larg al filosofiei. Însemnând dragoste de cunoaştere, filosofia a fost întotdeauna preocupată de cunoaşterea fiinţei umane.
 • ÎNŢELEPCIUNEA ORIENTALĂ ŞI OCCIDENTALĂ (două niveluri). Un compendiu de subiecte care tratează problematicile legate de univers, viaţă şi fiinţa umană, abordat din perspectiva tradiţiilor înţelepciunii orientale şi occidentale şi implicaţiile acestora asupra postulatelor ştiinţei actuale.
 • SIMBOLISMUL CIVILIZAŢIILOR. Un studiu şi o analiză comparativă a miturilor şi simbolurilor tuturor religiilor şi civilizaţiilor.
 • FILOSOFIE ŞI ETICĂ APLICATĂ. O privire de ansamblu asupra marilor şcoli de filosofie morală orientale şi occidentale.
 • SOCIO-POLITICĂ. O abordare filosofică a mijloacelor prin care se poate îmbunătăţi societatea din care facem parte.
 • ORATORIE (două niveluri) Scopul nostru este de a redobândi arta vorbirii în public - comunicarea eficientă prin intermediul exprimării orale.
 • ISTORIA FILOSOFIEI (patru niveluri). Un studiu aprofundat al teoriilor filosofice de-a lungul istoriei, analizând contextul şi influenţa acestora.
 • ISTORIA RELIGIILOR. Un studiu comparativ al mesajelor teologice ale religiilor care au elevat conştiinţa omenirii în toate timpurile.
 • ANTROPOGENEZĂ
 • COSMOGENEZĂ
 • ASTROLOGIE
 • FILOSOFIA ŞTIINŢEI
 • ESTETICA METAFIZICĂ
 • ALTE SUBIECTE.