x
Acest site utilizeaza cookie-uri. Continuand navigarea pe site, sunteti de acord cu stocarea acestor informatii. OK

Rezoluţiile O.I.N.A.

 

Afişează rezoluţiile pentru anul:

 

 

Madrid – 2021

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A OINA 2021

Adunarea Generală a OINA a adoptat următoarele rezoluții:

A) Ca urmare a pandemiei cauzate de virusul SARS Cov-2 (coronavirus) și în vederea nevoii de protecție sanitară, activitățile din diversele sedii ale Asociației Noua Acropolă din lume, desfășurate în mod normal în persoană, au fost adaptate unui model online, folosind platforme informatice.

Astfel, Adunarea Generală a O.I.N.A. recomandă tuturor asociațiilor membre să asigure toate măsurile preventive potrivite pentru a evita infecțiile și răspândirea virusului, ținând mereu cont de indicațiile Organizației Mondiale a Sănătății.

B) Amintind că Organizația Internațională Noua Acropolă (O.I.N.A.) este prezentă, prin intermediul a mii de voluntari și asociați, în peste 50 de țări membre ale ONU, Adunarea Generală își menține adeziunea la apelul ONU pentru îndeplinirea celor 17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă (ODS) incluse în Agenda 2030 și pentru promovarea unei conștientizări mai profunde a unității și solidarității necesare îndeplinirii lor.

Evidențiază în acest sens faptul că, așa cum s-a notat în Adunarea Generală din 2020 și apoi reluat în Adunarea Generală din 2021, programele desfășurate de O.I.N.A. au legătură cu următoarele ODS: 4 - Educație de calitate; 13 – Acțiune climatică; 16 – Pace, justiție și instituții stabile; 17 – Parteneriate pentru realizarea obiectivelor. Pe lângă cele menționate deja, O.I.N.A. contribuie și la alte ODS datorită varietății largi de activități desfășurate de asociațiile naționale membre. Ca exemple, putem menționa: cantina pentru persoanele nevoiașe (ODS 2); acțiuni pentru asigurarea de energie accesibilă și nepoluantă în mai multe locații rurale din Europa și America (ODS 7); programe de sănătate educative și activități sportive pentru îmbunătățirea stilului de viață (ODS 3).

Adunarea Generală recomandă prin urmare membrilor elaborarea de planuri pentru a crește nivelul de informare asupra Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă și definirea de țeluri precise pentru a continua să contribuie pozitiv la îndeplinirea indicatorilor ODS în anii următori.

C) Continuarea activităților legate de Ziua Mondială a Filosofiei, instituită de UNESCO în 2002 și devenită una dintre acțiunile noastre emblematice, în cadrul căreia Organizația Internațională Noua Acropolă (O.I.N.A.) se implică în mod neîntrerupt de mai bine de 12 ani prin evenimente desfășurate la diferitele sale sedii din lume. Astfel, Adunarea Generală recomandă menținerea aceluiași program de prelegeri, întâlniri, simpozioane și conferințe prilejuite de acest eveniment important și în anul următor.

D) Legat de comemorarea Zilei Pământului, care se sărbătorește în întreaga lume pe 22 aprilie, Adunarea Generală recomandă asociațiilor naționale afiliate Organizației Internaționale Noua Acropolă să ia în considerare posibilitatea de a desfășura activități legate de Natură și de conservarea ei și le încurajează ca în anii următori să persevereze în acest efort important de creștere a conștientizării legate de protejarea mediului, sustenabilitate și acțiuni benefice ființelor umane și planetei noastre.

E) Adunarea Generală a O.I.N.A. îi felicită pe voluntarii și asociații săi pentru succesul numeroaselor activități de Filosofie, Cultură și Voluntariat realizate pe parcursul anului precedent 2020, având în vedere că, în ciuda impactului pandemiei cauzate de Covid-19, s-a reușit continuarea activităților cu ajutorul sistemelor online în peste 50 de țări în care sunt localizate centre Noua Acropolă afiliate O.I.N.A. Astfel, prin acțiunea a aproape cinci sute de sedii de pe întreg globul, s-au depășit limitările care a trebuit impuse, în mod firesc, pentru a preveni răspândirea virusului.

F) Adunarea Generală reamintește că OINA este angajată, pe baza Principiilor sale Fondatoare, să încurajeze în diferitele sale activități respectarea demnității umane, într-un efort colectiv de cucerire a fraternității între toate ființele umane și toate națiunile.