Prezentare de carte - Jocurile Mayei

NOUA ACROPOLĂ TIMIșOARA

10 aprilie 2017

La trecerea între Mărțișor și Prier, librăria Esotera a găzduit în spațiul său primitor, prezentarea în două părți a cărții Jocurile Mayei, scrisă de d-na prof. Delia Steinberg Guzman și apărută la editura Noii Acropole.

Maya, frumoasa și puternica zeitate hindusă este simbolul iluziei, a ceea ce alcătuiește, în mii de culori și forme, coaja lucrurilor ce ne înconjoară, vălul ce îmbracă și ascunde Legile Naturii. Scopul jocului ei de-a formele, departe de minciună și inducere în eroare, este de a-i oferi omului experiență, creștere, educare și ascuțire a „vederii dincolo”, dincolo de toate vălurile ei, înspre esență.

Cartea împletește într-o viziune unitară 40 de articole tratând teme care în viața interioară a ființei umane se scriu cu majuscule: Omul, Natura, Familia, Arta, Iubirea, Timpul și așa mai departe și care ne sunt prezentate într-o manieră sensibilă, menită să stimuleze în noi intuiția – instrumentul ce ne poate apropia de rădăcina lucrurilor.

Prezentarea cărții a fost făcută în cele două zile, prin trecerea de la nivelul intim, individual, până la cel exterior, amplu și extins, al familiei, societății și statului. Astfel cele două părți s-au completat reciproc, pentru a oglindi imaginea complexă a universului uman ce-și desfășoară viața în lumea Mayei.  Cele două părți au vizat omul în două instanțe ale vieții sale: aspectul etic – relația omului cu sine însuși, parte prezentată de Iulia Pantelimon și cel socio-politic, exprimat în inter-relaționarea omului cu semenii săi, aspect creionat de Ioana Negrea.

Am reușit astfel să întrezărim cel mai subtil dintre rolurile Mayei: acela de a crea permanent labirintul material al lumii în care noi, oamenii, ne lăsăm furați și pătrunși de Jocul Vieții și din care sufletul nostru, după învingerea simbolică a Minotaurului, va ieși la lumină victorios, precum legendarul erou Tezeu. 

 

© Noua Acropola 2018