Rezoluţiile O.I.N.A.

 

Afişează rezoluţiile pentru anul:

 

 

ADUNAREA GENERALĂ A OINA 12 APRILIE 2018.
PARIS (FRANȚA)


Adunarea generală a OINA s-a desfășurat în PARIS (FRANȚA), la Hotel HILTON - AEROPORTUL CHARLES DE GAULLE -PARIS


 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE


Adunarea Generală a OINA adoptă următoarele rezoluții:


A) Adunarea Generală a OINA reafirmă necesitatea asigurării accesului la cunoaștere a tuturor persoanelor și propune cele trei direcții de acțiune – Filosofia, Cultura și Voluntariatul, urmărind ca prioritate promovarea valorilor civice și etice esențiale pentru secolul 21.
B) Adunarea Generală evocă faptul că scopul Școlilor de Filosofie „în manieră clasică” ale OINA este educația tuturor ființelor umane, fără discriminare, astfel încât acestea să poată duce o viață demnă și să își înțeleagă rolul și modalitatea în care pot contribui la îmbunătățirea societății și a lumii.
OINA reamintește că, pentru a putea în prezent să acționeze în mod eficient, ființele umane trebuie să își fundamenteze acțiunile pe structuri organizaționale care să le ofere instrumentele potrivite pentru a răspunde noilor provocări politice, economice, sociale și de mediu cu care se confruntă societățile noastre. Procedând astfel, se pot îmbunătăți relațiile dintre oameni, în spiritul Principiilor ce constituie Carta OINA.
C) Adunarea Generală își reafirmă intenția de a dezvolta în continuare activitățile OINA și de a promova participarea sa activă în societate, alături de alte instituții și organizații publice și private.
D) Adunarea Generală reamintește faptul că omenirea în ansamblul său a hotărât să apere demnitatea umană peste tot și în toate circumstanțele, iar în acest spirit, Organizația Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului  ca  „standard comun de realizat pentru toate popoarele și națiunile”. Declarația a fost proclamată la 10 decembrie 1948, ceea ce înseamnă că în 2018 se vor aniversa 70 de ani.
Adunarea Generală invită toate asociațiile naționale membre ale OINA să aniverseze acest eveniment prin activități dedicate.
Adunarea Generală reiterează intenția sa de a susține în continuare principiile ce inspiră Organizația Națiunilor Unite, care sunt în acord cu principiile generale ale Organizației Internaționale Noua Acropolă și în mod particular cu Primul Principiu din Carta sa constitutivă, unde se afirmă: „promovarea Idealului de fraternitate universală, bazat pe respectul pentru demnitatea umană, dincolo de diferențe rasiale, sexuale, culturale, religioase, sociale sau de altă natură.”
E) Adunarea generală a OINA propune asociațiilor sale membre să continue stabilirea relațiilor instituționale cu organizații internaționale cu scopuri similare pe bază de cooperare reciprocă comună.
În conformitate cu cele de mai sus, asociațiile membre sunt încurajate să facă parte din rețele instituționale de natură regională sau globală.     
F) Adunarea Generală a OINA se alătură apelului făcut de Secretarul General al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, în Mesajul său de Anul Nou pentru anul 2018, în care a proclamat „alerta roșie” ca urmare a acutizării conflictelor internaționale, a creșterii numărului armelor nucleare, a schimbărilor climatice, a inegalităților existente, a încălcărilor drepturilor omului, a ultranaționalismului și a xenofobiei. Adunarea generală a OINA este de acord cu propunerea lui Antonio Guterres privind necesitatea de a se promova unitatea în comunitatea internațională prin reducerea discrepanțelor, orientarea oamenilor în jurul obiectivelor comune, apărarea valorilor comune pentru a „face ca lumea noastră să fie un loc mai sigur”. În ultimii șaizeci de ani, OINA a depus eforturi constante în această direcție, acționând prin intermediul celor patru sute treizeci de sucursale ale sale, din peste șaizeci de țări din întreaga lume, luptând pentru pace, unitate și demnitatea tuturor ființelor umane.
G) De la începuturile sale, OINA a promovat în școlile sale de filosofie o educație bazată pe drepturile omului, astfel încât ființele umane din întreaga lume să cunoască atât drepturile proprii, cât și pe ale celorlalți și să dezvolte o etică practică prin serviciul în folosul comunității.
H) De asemenea, propune continuarea dezvoltării și extinderii activităților grupurilor de acțiune ecologică care promovează educația oamenilor, în vederea protejării mediului, oferind în același timp sisteme de susținere și supraviețuire în cazul catastrofelor naturale.