x
Acest site utilizeaza cookie-uri. Continuand navigarea pe site, sunteti de acord cu stocarea acestor informatii. OK

Resurse

 

Calitatea vieții

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Ca o consecinţă logică a exigenţelor civilizaţiei noastre tehnologice, întemeiată pe calitatea şi randamentul produselor sale, privirile s-au întors în cele din urmă şi către fiinţa umană, factor principal al oricărui model civilizatoric, fie el tehnologic sau nu. Cu trecerea anilor s-a ajuns la concluzia că o calitate obiectivă a producţiei materiale constă în faptul că ea es...

 

Dificila artă de a alege

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


A face alegeri este o artă şi totodată o ştiinţă şi, sub multe aspecte, reprezintă însăşi axa vieţii unui om. Oare totul în lume este aşa cum a fost şi altădată? Dacă da, atunci situaţia nu e îmbucurătoare, căci stagnarea, lipsa de progres şi de perspective într-o lume aflată în plină mişcare echivalează cu un regres. Iar dacă ne resemn...

 

Eternul căutător

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Nu se poate vorbi despre filosofie fără a vorbi despre filosof; nu se poate menţiona lumea ideilor fără a vorbi despre omul care este capabil să trăiască aceste idei. Astfel, dacă ar trebui să scoatem în evidenţă una din caracteristicile fundamentale ale filosofului, ale omului Înţelepciunii, am spune că reuneşte condiţiile eternului căutător. Este un om al cuceririi, care va înceta s&#...

 

Filosofia - educație pentru viață

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Absorbiţi de multe utopii, vorbim despre filosofie. Căutând printre visuri şi realităţi, vorbim despre filosofie. Iar filosofia cuprinde multe semnificaţii. O putem considera o utopie? Se poate, căci filosofia se referă la multe lucruri încă neîmplinite, aflate în viitor. Să fie un vis? Poate că da, fiindcă, într-un fel sau altul, marii oameni ai tuturor civilizaţiilor importante au împăr...

 

Încotro se îndreaptă lumea noastră

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Ca de obicei, întrebarea generează două poziţii radicale, opuse şi ireconciliabile: pe de o parte, cel mai sumbru şi disperat pesimism, iar pe de alta, optimismul cel mai fantezist şi naiv. Totul oscilează între infern şi paradis. Din perspectiva ultra-optimistă, lumea noastră urmăreşte o linie ascendentă şi nu se întrevăd evenimente perturbatoare importante. Creaţia şi progresul sunt co...

 

Schimbările personalității

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Confruntarea cu unele dintre problemele ce afectează societăţile actuale a condus la elaborarea a numeroase studii asupra schimbărilor care se produc în personalitatea umană de-a lungul vieţii. În mod evident, problematica acestor schimbări ne interesează pe toţi. Însă definirea personalităţii este un demers complex, căci nu e simplu să identificăm factorii ce o modifică şi să stabi...

 

Arta de a-l descoperi pe Dumnezeu

Prof. Jorge Angel Livraga, Fondator şi Primul D.I. al O.I.N.A.


Omenirea nu ar fi reuşit niciodată să-şi domine mediul natural dacă nu ar fi deţinut o facultate aparent supranaturală, şi anume intuiţia lui Dumnezeu. Aceasta şi nu altceva l-a diferenţiat definitiv pe om de animale. Conform celor mai vechi tradiţii, care nu contrazic ultimele descoperiri ale ştiinţei, cel numit în mod curent Homo sapiens nu a reprezentat începutul Umanităţii, ci reminiscenţa...

 

Este progresul sinonim cu schimbarea?

Prof. Jorge Angel Livraga, Fondator şi Primul D.I. al O.I.N.A.


„Progresul constă din schimbare” Miguel de Unamuno Această frază, tăioasă şi rotundă asemenea unui postulat ştiinţific, rezumă într-un limbaj direct aparţinând marelui scriitor spaniol care a trăit în secolele XIX şi XX, o întreagă filosofie a vieţii. Nu lasă nicio fisură pentru a mai introduce nici cea mai elementară întrebare; ori se acceptă ori se...

 

Trebuie să păstrăm puritatea naturii... și a omului

Prof. Jorge Angel Livraga, Fondator şi Primul D.I. al O.I.N.A.


După „războiul rece” sau „războiul murdar” care a urmat Celei de-a Doua Conflagraţii Mondiale, cu toate că s-a păstrat mitul despre cei răi şi cei buni, tineretul din Occident a căzut într-o mare tulburare. Asemenea unui copil speriat, în dorinţa de a şterge „amintirile grele” ce s-au decantat după 1945, a făcut să dispară şi o mare parte a memoriei colective pe care...

 

Valorile umane... pentru ce avem nevoie de ele?

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Dacă noi, oamenii de astăzi, am avea mentalitatea superstiţioasă atribuită în general celor din timpurile arhaice sau din Evul Mediu, am spune că nenorocirile de care suferă lumea noastră sunt un semn divin, metafizic, un mesaj de la spiritele din natură. Însă noi suntem raţionali şi încercăm să explicăm totul în mod obiectiv şi logic. Şi atunci... Dacă pretindem că a...

 

Prietenia filosofică

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Secole de-a rândul, oamenii au adus elogii deosebite prieteniei. Printre ei se numără filosofi şi scriitori, artişti şi gânditori din toate domeniile, care au transmis până în zilele noastre idealul prieteniei ca legătură sacră. Să aruncăm totuşi o privire înspre realitatea cotidiană a veneratei prietenii. Azi proliferează în general, cu puţine excepţii, o „amiciţ...

 

Starea de bunăstare

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Trăim într-o lume în care bunăstarea a devenit cel mai important articol de consum. Cel puţin, aşa se întâmplă în aşa-numitele ţări dezvoltate. Publicitatea ne pândeşte la fiecare colţ de stradă oferindu-ne cele mai bune posibilităţi de a ne trăi viaţa în toate aspectele ei: fizic, emoţional şi intelectual, invitându-i pe oameni să caute în aceast...

 

Știința și tehnologia nu sunt totul

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Cuceririle ştiinţifice şi tehnice ale secolului XX îi îndeamnă pe mulţi să spere – în tradiţia altor filosofi şi savanţi din veacurile anterioare – că dezastrul războiului şi consecinţele sale ar putea fi eradicate definitiv. O nouă cultură, un nou mod de a privi viaţa, noi posibilităţi de distribuire a bogăţiilor şi noile stiluri de guvernare mai liberală...

 

Cea mai dificilă dintre alegeri

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


E ceva obişnuit să întâlneşti persoane pentru care alegerea între o opţiune sau alta de viaţă reprezintă nu numai o dificultate, ci aproape un chin. Raritatea ocaziilor în care să putem alege liber, chiar şi în situaţiile cele mai simple şi cotidiene, tinde să scadă această capacitate atât de omenească şi atât de puţin utilizată. Deşi, în aparen...

 

De ce nu știm să ne exprimăm gândurile și sentimentele

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Unul dintre numeroasele paradoxuri ale vieţii în era comunicaţiilor masive şi rapide este înmulţirea problemelor de comunicare cu care ne confruntăm ca fiinţe umane. Sunt suficiente în prezent câteva ore, uneori chiar minute, ca să aflăm ce se petrece la celălalt capăt al lumii. Ştirile călătoresc cu mare viteză; radioul, televiziunea, ziarele şi revistele difuzează evenimente îns...

 

Frica de schimbare

Prof. Delia Steinberg Guzmán, Director Internaţional al O.I.N.A.


Această formă de teamă psihologică ce ajunge să preia în diferite situaţii controlul la nivel fizic şi mental se manifestă şi sub alte aspecte umane: teama de aventură, teama de risc, teama de a pierde diverse lucruri şi chiar teama de succes. S-a spus adesea că omul este foarte dependent de obiceiuri şi e adevărat. Omul are mulţi „stăpâni” ce îşi asumă rolul de a-l diri...

 

Arta de a instrui

Prof. Jorge Angel Livraga, Fondator şi Primul D.I. al O.I.N.A.


Misiunea educativă a Noii Acropole se inspiră din valorile Umanismului universal integrator, formulând o viziune clară asupra educaţiei drept mijloc optim de îmbunătăţire a calităţii vieţii, drept acţiune ce contribuie la afirmarea demnităţii condiţiei umane şi la pregătirea tinerilor pentru asumarea unui protagonism activ şi eficient în societăţile viitoare. Cursurile de forma...

 

O nouă filosofie în fața vieții și a morții

Prof. Jorge Angel Livraga, Fondator şi Primul D.I. al O.I.N.A.


Filosofia înseamnă dragoste pentru înţelepciune sau cunoaştere. Este un drum iluminat de soarele adevărului. Tot ceea ce nu corespunde acestei caracteristici esenţiale nu este filosofie, ci o simplă speculaţie sau repetare alternativă a ceea ce au spus alţii, folosind vechile învăţături cu la fel de mult succes cu cât reuşeşte o lingură să se hrănească şi să guste din su...

 

A fi tânăr

Prof. Jorge Angel Livraga, Fondator şi Primul D.I. al O.I.N.A.


Mă voi referi la tinereţea sufletului, la misterioasa „Afrodita de Aur”, acea Mamă blajină care ne face să vedem partea frumoasă şi bună a Naturii şi a Sufletului. În schimb, tinereţea corpului este cea căreia îi ridicăm un loc printre fericiţi. Şi aceasta deoarece, dincolo de orice reflecţie ezoterică şi cunoaştere transcendentală despre reîncarnări, ea este indis...

 

Drumul invers

Jorge Angel Livraga Rizzi


Când citim paginile Istoriei, ies în evidenţă figurile de talia unui Alexandru, a unui Iulius Cezar, Napoleon, Bolivar, ele fiind cele mai relevante şi aproape singurele vizibile pentru noi. Este clar că asemenea personalităţi nu au visat, nu au muncit şi nu au luptat singure, dar acest fapt nu are importanţă prea mare, deoarece siluetele lor uriaşe acoperă tot orizontul faptelor umane, aproape nelăsând loc pentru a...

 

Curtoazia

Prof. Jorge Angel Livraga, Fondator şi Primul D.I. al O.I.N.A.


Pentru început vom clarifica adevăratul sens etimologic şi ideologic al cuvântului „Curtoazie”. Provine din vechea semnificaţie a cuvântului „Curte”, loc în care filosofi, artişti, literaţi, politicieni, economişti, magistraţi, medici şi, în general, toţi profesioniştii şi persoanele distinse se reuneau să ia în considerare şi să decidă într-un Stat sau ...